Kết nối với các thành viên ở xa nhờ game team building online

Với tình hình diễn biến phức tạp của Covid trên toàn thế giới thì việc tổ chức các chương trình gắn kết tập thể hoặc các buổi offline giao lưu thành viên sẽ không khả thi. Và game team building online chính là giải pháp tối ưu nhất để gắn kết nhân viên trong hoàn … Đọc tiếp Kết nối với các thành viên ở xa nhờ game team building online